Primárna rehabilitácia

bezprostredná poúrazová, alebo pooperačná

Individuálna fyzioterapia

O stanovení rehabilitačného plánu rozhodneme na základe rozboru základného ochorenia. Väčšinou sa zameriava na úpravu nesprávnych pohybových stereotypov rozpoznávaním svalovej vôle, zväčšovanie rozsahu pohyblivosti. K tomu používame techniky ako Freeman, Vojta, Spiraldynamik, SM systém, Pilates, Mc Kenzie a iné. 

Manuálne techniky

Ošetrenie fascii, kože, podkožia, jaziev, trigger point.

Hĺbková oscilácia

Hĺbková oscilácia sa používa najmä na redukciu poúrazových a pooperačných edémov (opuchov) a hematómov, tým pádom je miesto aplikácie voľnejšie a menej bolestivejšie. Urýchľuje sa aj proces liečby rán a jaziev. Veľká výhoda tejto fyzikálnej metódy je v tom, že sa môže aplikovať aj na oblasť ľudského tela, kde sa nachádza osteosyntetický (kovový) materiál, teda aj na totálne endoprotézy kĺbov.

Liečba ultrazvukom

Liečba ultrazvukom patrí do elektroliečebných procedúr a je špecifickým druhom termoliečby (tepelnej liečby), ktorá pomáha uvoľňovať niektoré druhy akútnej alebo chronickej bolesti.
Už viac než 50 rokov používajú terapeuti ultrazvuk na liečbu poranení mäkkého tkaniva. Ultrazvuková terapia využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou (napr. 800 000 Hz a 2 400 000 Hz a ich mix) na zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťových bodov vo svaloch (TrP = trigger points), na uvoľnenie a zahriatie svaloviny a odstránenie bolesti a zápalu a všeobecne na podporu hojenia. Výhodou liečby ultrazvukom je jej nebolestivosť, možnosť ošetrenia väčšej plochy a v závislosti od prístroja schopnosť prieniku do tkaniva až do hĺbky 4 cm.

Elektroliečba

Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu, jednosmerného prúdu , rozlične tvarovaných impulzov. Systém je vhodný na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným, alebo zníženým svalovým napätím. Podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy. Základný dráždivý účinok  nízkofrekvenčných impulzov sa prejavuje motorickým dráždením svalu. Dráždením vzniká hyperémia, významný je aj  analgeticky a reflexný  účinok.

Terapia rázovou vlnou

Terapia rázovou vlnou je neinvazívna fyzikálna metóda, ktorá pomocou vysoko-energetickej tlakovej vlny pôsobí na tkanivá, ktoré hlboko prekrvuje a tým ich nabudzuje k regenerácii.

Hlavný efekt terapie je odstrániť zápal, preliečiť poškodené mäkké tkanivá, nabudiť poškodenú chrupavku k regenerácii a urýchliť hojenie kostí (po fraktúrach) a tým pádom zbaviť človeka bolesti.

Pre trvalý efekt je nutné absolvovať minimálne 5 sedení. Každé jedno sedenie trvá približne 10 minút a sama terapia môže byť pre klienta diskomfortná, no záleží od stavu poškodenia tkaniva a lokality.

Efekt nemožno očakávať hneď, ale až s odstupom šiestich týždňov po ukončení terapie.

Mäkké a mobilizačné techniky

PIR, trakcie , mobilizácie kĺbov chrbtice a končatín.

Sekundárna rehabilitácia

následné zlepšovanie hybnosti a rekonvalescencia

Zlepšovanie pohybových stereotypov

U každého jednotlivca sa snažíme dbať na zlepšovanie jeho pohybových vzorov pri každodennom pohybe, ako je základná lokomócia (chôdza, beh, atď.), alebo aj sedavé zamestnanie, dvíhanie a prenášanie bremien. Klientov učíme dodržiavať zásady správneho držania tela, ako aj nápravy pri zlom držaní. Prevedenia základných pohybových vzorov slúžia ako prevencia a odstraňujú chronické bolesti pohybového aparátu. 

Zlepšovanie stability a mobility

Zlepšenie stability a mobility je celkové zlepšenie v jednotlivých kĺbových segmentoch. Pri hypermobilite je vhodná stabilizácia a pri hypomobilite naopak zlepšenie hybnosti. Samozrejme záleží od individualít a od kĺbového spojenia a druhu pohybu, aktivity na ktoré sa zameriavame.

Zlepšovanie kondičných schopností

Zlepšovanie kondičných schopností ako je rýchlosť, sila a vytrvalosť patrí do tréningového procesu, ktorý je vhodný už po komplexnej rehabilitácii. Je zameraný hlavne na aktívnych ľudí a športovcov, pri potrebe zlepšenia ich výkonu v športe.

Aktivita HSS (hlboký stabilizačný systém)

Samotný termín „hlboký stabilizačný systém“ (HSS) označuje lokálne svaly chrbtice a funkčnú stabilizačnú jednotku driekovej chrbtice, ktorú tvoria: m. TrA, svaly panvového dna, bránica, mm. multifidi, m. serratus posterior inferior, kostovertebrálne a iliovertebrálne vlákna m. QL. Správne používanie svalov HSS chrbtice nám pomôže pri prevencii zranení a rekonvalescencii chrbtice.

Skupinové cvičenia

Skupinové cvičenia sú vhodné pre našich pacientov, alebo pre ľudí, ktorým sa lepšie cvičí  v malej skupine. Skupinu tvorí max. 5 pacientov, čím je zabezpečený individuálny prístup.

Diagnostika

Functional movement screen (FMS ™) je výsledkom modernej tréningovej filozofie známej ako FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEMS. Táto filozofia je založená na spoľahlivých vedeckých výskumoch, rokoch ladenia a zlepšovania. Základom je 7 funkčných testov pohybu, ktorých výsledky sa triedia a presne bodujú a následne sú navrhnuté klientovi cielené a presné nápravné kompenzačné cvičenia. Vďaka presnému bodovaniu je po opakovanom teste ihneď možné poznať výsledok zlepšovania na požadovaný stav.

FMS pohotovo identifikuje funkčné obmedzenia svalovej nerovnováhy a telesné asymetrie. Toto sú problémy, ktoré môžu redukovať efekt funkčného tréningu, formovanie tela, odstraňovanie dysbalancií a skôr či neskôr vo väčšine prípadov vedú k zdravotným problémom a zraneniam. S tým všetkým samozrejme súvisí aj efektívnejší a komplexnejší pohyb a tiež trvalo udržateľné zlepšovanie výkonu.

 Tento vyhodnocovací systém je priamo prepojený na následné cielene-najprospešnejšie nápravné kompenzačné cvičenie a  liečebné plány, ktoré dôkladne a mechanicky renovujú správne pohybové vzorce.