Sekundárna rehabilitácia

následné zlepšovanie hybnosti a rekonvalescencia

Zlepšovanie pohybových stereotypov

U každého jednotlivca sa snažíme dbať na zlepšovanie jeho pohybových vzorov pri každodennom pohybe, ako je základná lokomócia (chôdza, beh, atď.), alebo aj sedavé zamestnanie, dvíhanie a prenášanie bremien. Klientov učíme dodržiavať zásady správneho držania tela, ako aj nápravy pri zlom držaní. Prevedenia základných pohybových vzorov slúžia ako prevencia a odstraňujú chronické bolesti pohybového aparátu. 

Zlepšovanie stability a mobility

Zlepšenie stability a mobility je celkové zlepšenie v jednotlivých kĺbových segmentoch. Pri hypermobilite je vhodná stabilizácia a pri hypomobilite naopak zlepšenie hybnosti. Samozrejme záleží od individualít a od kĺbového spojenia a druhu pohybu, aktivity na ktoré sa zameriavame.

Zlepšovanie kondičných schopností

Zlepšovanie kondičných schopností ako je rýchlosť, sila a vytrvalosť patrí do tréningového procesu, ktorý je vhodný už po komplexnej rehabilitácii. Je zameraný hlavne na aktívnych ľudí a športovcov, pri potrebe zlepšenia ich výkonu v športe.

Aktivita HSS (hlboký stabilizačný systém)

Samotný termín „hlboký stabilizačný systém“ (HSS) označuje lokálne svaly chrbtice a funkčnú stabilizačnú jednotku driekovej chrbtice, ktorú tvoria: m. TrA, svaly panvového dna, bránica, mm. multifidi, m. serratus posterior inferior, kostovertebrálne a iliovertebrálne vlákna m. QL. Správne používanie svalov HSS chrbtice nám pomôže pri prevencii zranení a rekonvalescencii chrbtice.

Skupinové cvičenia

Skupinové cvičenia sú vhodné pre našich pacientov, alebo pre ľudí, ktorým sa lepšie cvičí  v malej skupine. Skupinu tvorí max. 5 pacientov, čím je zabezpečený individuálny prístup.

Diagnostika

Functional movement screen (FMS ™) je výsledkom modernej tréningovej filozofie známej ako FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEMS. Táto filozofia je založená na spoľahlivých vedeckých výskumoch, rokoch ladenia a zlepšovania. Základom je 7 funkčných testov pohybu, ktorých výsledky sa triedia a presne bodujú a následne sú navrhnuté klientovi cielené a presné nápravné kompenzačné cvičenia. Vďaka presnému bodovaniu je po opakovanom teste ihneď možné poznať výsledok zlepšovania na požadovaný stav.

FMS pohotovo identifikuje funkčné obmedzenia svalovej nerovnováhy a telesné asymetrie. Toto sú problémy, ktoré môžu redukovať efekt funkčného tréningu, formovanie tela, odstraňovanie dysbalancií a skôr či neskôr vo väčšine prípadov vedú k zdravotným problémom a zraneniam. S tým všetkým samozrejme súvisí aj efektívnejší a komplexnejší pohyb a tiež trvalo udržateľné zlepšovanie výkonu.

 Tento vyhodnocovací systém je priamo prepojený na následné cielene-najprospešnejšie nápravné kompenzačné cvičenie a  liečebné plány, ktoré dôkladne a mechanicky renovujú správne pohybové vzorce.