Rehabilitačné pobyty

Naše lôžkové zariadenie vzniklo ako reakcia na dopyt po liečbe prevažne poúrazových a pooperačných stavov pacientov.

Typy pobytov

Rehabilitačné pobyty

Určené pre pacientov bezprostredne po úrazoch a operáciách. Zahŕňa intenzívny nácvik mobility a samostatnosti pacienta.

Rekondičné pobyty

Určené pre pacientov v neskoršom období po operácii, alebo úraze za účelom zlepšovania pohybových aktivít a samostatnosti pacienta.

Redukčné pobyty

Určené pre pacientov s nadváhou. Súčasťou pobytu je celkové zlepšenie mobility a redukcia telesnej hmotnosti.

Vertebrálne (chrbticové) pobyty

Určené pre pacientov s akútnou, alebo chronickou bolesťou chrbtice.