Rehabilitačné pobyty

Určené sú pre pacientov bezprostredne po úrazoch a operáciách. Zahŕňajú intenzívny nácvik mobility a samostatnosti pacienta.

Rehabilitačné pobyty - 4 Rehabilitačné pobyty - 2

 • • Ošetrenie operačných rán, stehov a jaziev.
 • • Zacielene na zlepšenie lokálneho nálezu.
 • • Zlepšenie hybnosti.
 • • Samostatnosť pacienta pri bežných činnostiach.

Rekondičné pobyty

Určené sú pre pacientov v neskoršom období po operácii alebo úraze, za  účelom zlepšovania pohybových aktivít a samostatnosti pacienta.

Rehabilitačné pobyty - 1 Rehabilitačné pobyty - 3

 • • Zahojená rana za cieľom dosiahnutia lepšieho rozsahu hybnosti a svalovej sily s postupným fyzickým zaťažovaním svalovo kostrového aparátu.
 • • Zlepšenie kondičných schopnosti, prispôsobené individuálnym požiadavkám pacienta.

Predoperačná príprava

Určené sú pre pacientov s nadváhou. Súčasťou pobytu je celkové zlepšenie mobility a redukcia telesnej hmotnosti.

Rehabilitačné pobyty - 6

 • • Vznikli ako požiadavka pred nutnou operáciu pohybového aparátu kde BMI u pacienta je viac ako 35.
 • • Zlepšenie pohybových vzorov.
 • • Pre pacienta je to príprava na operačný zákrok, musí splniť podmienky, ktoré stanovil operatér.
 • • Nastavenie a zlepšenie stravovacích návykov.

 

Vertebrálne (chrbticové) pobyty

Určené sú pre pacientov s akútnou alebo chronickou bolesťou chrbtice.

 • • Škola chrbta, cvičenie pod vedením fyzioterapeuta
 • • Ústup bolesti, zlepšenie hybnosti
 • • Sila svalového aparátu
 • • Infúzna terapia 

Podmienky

 • • Pacienti po úraze a operácii.
 • • Mobilný pacient, samostatnosť pri hygienických potrebách.
 • • Nad 18 rokov.
 • • Bez prenosných, infekčných ochoreniach a závislostiach.
 • • Nevyžaduje inú lekársku starostlivosť.
 • • Na základe vyplneného dotazníka Vám zašleme cenovú ponuku.
 • • Lekárska správa: od ortopéda, neurológa, rehabilitačného lekára:

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite e-mail na pobyty@spineclinic.sk