Rehabilitačné pobyty

Určené pre pacientov bezprostredne po úrazoch a operáciách. Zahŕňa intenzívny nácvik mobility a samostatnosti pacienta.

 • • Ošetrenie operačných rán, stehov a jaziev
 • • Zacielene na zlepšenie lokálneho nálezu
 • • Zlepšenie hybnosti
 • • Samostatnosť pacienta pri bežných činnostiach

Rekondičné pobyty

Určené pre pacientov v neskoršom období po operácii, alebo úraze za účelom zlepšovania pohybových aktivít a samostatnosti pacienta.

 • • Zahojená rana za cieľom dosiahnutia lepšieho rozsahu hybnosti a svalovej sily s postupným fyzickým zaťažovaním svalovo kostrového aparátu
 • • Zlepšenie kondičných schopnosti, prispôsobené individuálnym požiadavkám pacienta

Redukčné pobyty

Určené pre pacientov s nadváhou. Súčasťou pobytu je celkové zlepšenie mobility a redukcia telesnej hmotnosti.

 • • Vznikli ako požiadavka pred nutnou operáciu pohybového aparátu kde BMI u pacienta   je  viac ako 30.
 • • Zlepšenie pohybových vzorov
 • • Pre pacienta je to príprava na operačný zákrok, musí splniť podmienky ktorú stanovil operatér
 • • Nadstavenie a zlepšenie stravovacích návykov

Vertebrálne (chrbticové) pobyty

Určené pre pacientov s akútnou, alebo chronickou bolesťou chrbtice.

 • • Škola chrbta, cvičenie pod vedením fyzioterapeuta
 • • Ústup bolesti, zlepšenie hybnosti
 • • Sila svalového aparátu
 • • Infúzna terapia 

Podmienky

 • • Pacienti po úraze a operácii
 • • Mobilný pacient, samostatnosť pri hygienických potrebách
 • • Nad 18 rokov
 • • Bez prenosných, infekčných ochoreniach a závislostiach
 • • Nevyžaduje inú lekársku starostlivosť
 • • Na základe vyplneného dotazníka Vám zašleme cenovú ponuku
 • • Lekárska správa: od ortopéda, neurológa, rehabilitačného lekára:

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite e-mail na pobyty@spineclinic.sk