Primárna rehabilitácia

bezprostredná poúrazová alebo pooperačná

Individuálna fyzioterapia

O stanovení rehabilitačného plánu rozhodneme na základe rozboru základného ochorenia. Väčšinou sa zameriava na úpravu nesprávnych pohybových stereotypov rozpoznávaním svalovej vôle a na zväčšovanie rozsahu pohyblivosti. K tomu používame techniky ako Freeman, Vojta, Spiraldynamik, SM systém, Pilates, Mc Kenzie a iné. 

Individuálna fyzioterapia

Manuálne techniky

Ošetrenie fascií, kože, podkožia, jaziev, trigger point.

Hĺbková oscilácia

Hĺbková oscilácia sa používa najmä na redukciu poúrazových a pooperačných edémov (opuchov) a hematómov, tým pádom je miesto aplikácie voľnejšie a menej bolestivé. Urýchľuje sa aj proces liečby rán a jaziev. Veľká výhoda tejto fyzikálnej metódy je v tom, že sa môže aplikovať aj na oblasť ľudského tela, kde sa nachádza osteosyntetický (kovový) materiál, teda aj na totálne endoprotézy kĺbov.

Liečba ultrazvukom

Liečba ultrazvukom patrí do elektroliečebných procedúr a je špecifickým druhom termoliečby (tepelnej liečby), ktorá pomáha uvoľňovať niektoré druhy akútnej alebo chronickej bolesti.
Už viac než 50 rokov používajú terapeuti ultrazvuk na liečbu poranení mäkkého tkaniva. Ultrazvuková terapia využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou (napr. 800 000 Hz a 2 400 000 Hz a ich mix) na zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťačových bodov vo svaloch (TrP = trigger points), na uvoľnenie a zahriatie svaloviny, odstránenie bolesti, zápalu a všeobecne na podporu hojenia. Výhodou liečby ultrazvukom sú, že je bezbolestná, s možnosť ošetrenia väčšej plochy a v závislosti od prístroja schopnosť prieniku do tkaniva až do hĺbky 4 cm.

Elektroliečba

Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu, jednosmerného prúdu, rozlične tvarovaných impulzov. Systém je vhodný na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím. Podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy. Základný dráždivý účinok  nízkofrekvenčných impulzov sa prejavuje motorickým dráždením svalu. Dráždením vznikáhyperémia (prekrvenie), významný je aj analgeticky a reflexný účinok.

Mäkké a mobilizačné techniky

PIR, trakcie, mobilizácie kĺbov, chrbtice a končatín.

Sekundárna rehabilitácia

následné zlepšovanie hybnosti a rekonvalescencia

Zlepšovanie pohybových stereotypov

U každého jednotlivca sa snažíme dbať o zlepšovanie jeho pohybových vzorov pri každodennom pohybe, ako je základná lokomócia (chôdza, beh, atď.) alebo aj pri sedavom zamestnaní či pri dvíhaní a prenášaní bremien. Klientov učíme dodržiavať zásady správneho držania tela a uskutočňujeme nápravy pri jeho zlom držaní. Prevedenie základných pohybových vzorov slúži ako prevencia a odstraňuje chronické bolesti pohybového aparátu. 

Zlepšovanie stability a mobility

Zlepšenie stability a mobility prinesie celkové zlepšenie v jednotlivých kĺbových segmentoch. Pri hypermobilite je vhodná stabilizácia a pri hypomobilite naopak zlepšenie hybnosti. Záleží, samozrejme, od individualít, kĺbového spojenia, druhu pohybu a aktivity, na ktoré sa zameriavame.

Zlepšovanie kondičných schopností

Zlepšovanie kondičných schopností, ako je rýchlosť, sila a vytrvalosť, patrí do tréningového procesu, ktorý je vhodný už po komplexnej rehabilitácii. Je zameraný hlavne na aktívnych ľudí a športovcov, pri potrebe zlepšenia ich výkonu v športe.

Aktivita HSS (hlboký stabilizačný systém)

Kvalitne vypracovaný HSS tvorí pevný základ pre každý pohyb nášho tela. Tvoria ho svaly uložené hlboko vo vnútri tela, ktoré sa nedajú riešiť izolovane. Často sa zapájajú aj bez nášho vedomia v situácii, kedy vyvažujú stratu našej rovnováhy.

Skupinové cvičenia

Skupinové cvičenia sú vhodné pre našich pacientov alebo pre ľudí, ktorým sa lepšie cvičí  v malej skupine. Skupinu tvorí max. 5 pacientov, čím je zabezpečený individuálny prístup.

Diagnostika

Functional movement screen (FMS ™) je výsledkom modernej tréningovej filozofie známej ako FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEMS. Táto filozofia je založená na spoľahlivých vedeckých výskumoch, rokoch ladenia a zlepšovania. Základom je 7 funkčných testov pohybu, ktorých výsledky sa triedia a presne bodujú a následne sú navrhnuté klientovi cielené a presné nápravné kompenzačné cvičenia. Vďaka presnému bodovaniu je po opakovanom teste ihneď možné poznať výsledok zlepšovania na požadovaný stav.

FMS pohotovo identifikuje funkčné obmedzenia svalovej nerovnováhy a telesné asymetrie. Toto sú problémy, ktoré môžu redukovať efekt funkčného tréningu, formovanie tela, odstraňovanie dysbalancií a, skôr či neskôr, vo väčšine prípadov vedú k zdravotným problémom a zraneniam. S tým všetkým, samozrejme, súvisí aj efektívnejší a komplexnejší pohyb a tiež trvalo udržateľné zlepšovanie výkonu.

 Tento vyhodnocovací systém je priamo prepojený na následné cielene najprospešnejšie nápravné kompenzačné cvičenie a  liečebné plány, ktoré dôkladne a mechanicky renovujú správne pohybové vzorce.

Masáže

Na našej klinike vykonávame väčšinu druhov masáží (klasická, športová, väzivová, reflexná atď.). Najčastejšie sa venuje naša masérka kombinácií mäkkých techník a reflexnej masáže s jemnými prvkami z klasickej masáže. Ide o masáž cielene zameranú na bolestivé body a zatuhnuté miesta na tele, ktoré často spôsobujú bolesti vyžarujúce do ramena, rúk, šije alebo hlavy. Podstatná je počiatočná diagnostika pri ktorej si všímame celkové držanie tela, zakrivenie chrbtice a výšku panvy, vďaka čomu vie ľahšie a s presnosťou nájsť bolestivé a stuhnuté miesta. Kombinujeme silové uvoľňovanie tlakom a príjemné relaxačné (facilitačné) hmaty. Masáž vždy prispôsobujeme klientovi tak, aby si na svoje prišli všetci.

MasážeMasážny stôl