Individuálna fyzioterapia

O stanovení rehabilitačného plánu rozhodneme na základe rozboru základného ochorenia. Väčšinou sa zameriava na úpravu nesprávnych pohybových stereotypov rozpoznávaním svalovej vôle a na zväčšovanie rozsahu pohyblivosti. K tomu používame techniky ako Freeman, Vojta, Spiraldynamik, SM systém, Pilates, Mc Kenzie a iné.

Manuálne techniky

Ošetrenie fascií, kože, podkožia, jaziev, trigger point.

Hĺbková oscilácia

Hĺbková oscilácia sa používa najmä na redukciu poúrazových a pooperačných edémov (opuchov) a hematómov, tým pádom je miesto aplikácie voľnejšie a menej bolestivé. Urýchľuje sa aj proces liečby rán a jaziev. Veľká výhoda tejto fyzikálnej metódy je v tom, že sa môže aplikovať aj na oblasť ľudského tela, kde sa nachádza osteosyntetický (kovový) materiál, teda aj na totálne endoprotézy kĺbov.

Liečba ultrazvukom

Liečba ultrazvukom patrí do elektroliečebných procedúr a je špecifickým druhom termoliečby (tepelnej liečby), ktorá pomáha uvoľňovať niektoré druhy akútnej alebo chronickej bolesti.
Už viac než 50 rokov používajú terapeuti ultrazvuk na liečbu poranení mäkkého tkaniva. Ultrazvuková terapia využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou (napr. 800 000 Hz a 2 400 000 Hz a ich mix) na zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťačových bodov vo svaloch (TrP = trigger points), na uvoľnenie a zahriatie svaloviny, odstránenie bolesti, zápalu a všeobecne na podporu hojenia. Výhodou liečby ultrazvukom sú, že je bezbolestná, s možnosť ošetrenia väčšej plochy a v závislosti od prístroja schopnosť prieniku do tkaniva až do hĺbky 4 cm.

Elektroliečba

Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu, jednosmerného prúdu, rozlične tvarovaných impulzov. Systém je vhodný na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím. Podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy. Základný dráždivý účinok  nízkofrekvenčných impulzov sa prejavuje motorickým dráždením svalu. Dráždením vznikáhyperémia (prekrvenie), významný je aj analgeticky a reflexný účinok.

Mäkké a mobilizačné techniky

PIR, trakcie, mobilizácie kĺbov, chrbtice a končatín.

Prihláste sa do nášho newslettera
Buďte prví, kto vie o novinkách. Prihláste sa na odber nášho newslettera dnes.