fyzioterapeut Vzdelanie Masarykova univerzita v Brne, Fakulta športových štúdií Odbor: fyzioterapia Zameranie Fyzioterapia u ortopedických, poúrazových a pooperačných pacientov Kurzy FMT Rockfloss – compression band flossing practitioner FMT Rockpods – myofascial cupping practitioner FMT Rocktape – tejpovanie basic & advanced Graston 1 & 2 – Monika Hosnedlová Rehalab Academy – diagnostika a terapia kolenného kĺbu Rehalab Academy –…

fyzioterapeut

fyzioterapeut Vzdelanie 2019 – 2023 Slovenská Zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, bakalárske štúdium v odbore Fyzioterapia 2010 – 2013 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, odbor diplomovaný fyzioterapeut Kurzy Blackroll trener, Kinesio taping, mobilizačne techniky, spúšťové body, DNS A, Zameranie Komplexná fyzioterapia mobilizačné a manuálne techniky poúrazová a pooperačná rehabilitácia úprava svalových dysbalancii fyzioterapia zameraná…

tréner a fyzioterapeut

tréner a fyzioterapeut Vzdelanie Univerzita Komenského, FTVŠ – odbor Šport a zdravie tréner V. kvalifikačného stupňa UCM, Fakulta zdravotníckych vied – odbor fyzioterapia Prax osobný tréner vo fitness centre, 2015 Zameranie rehabilitácia po zraneniach, reedukácia pohybových stereotypov, korekcia držania tela, terapia akútnych či chronických bolestí, zdravý chrbát, pooperačná neskorá rehabilitácia, fyzioterapia ortopedických pacientov. Absolvované kurzy a…

fyzioterapeut

fyzioterapeut Vzdelanie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta: Zdravotníckych vied Zameranie: Fyzioterapia u ortopedických pacientov Športová rehabilitácia Absolvované kurzy a školenia: Integrované bankovanie & medicínsky flossing Diagnostika a terapia kolenného kĺbu Diagnostika a terapia ramenného kĺbu Mulligan Concept – Upper Quadrant Mulligan Concept – Lower Quadrant Close Prihláste sa do nášho newslettera Buďte prví, kto vie o novinkách. Prihláste…

fyzioterapeut

fyzioterapeut Vzdelanie Lekárska fakulta UK, Bratislava – odbor fyzioterapia,  2005 – 2008 Prax: Clinica Orthopedica, 2008 – 2013 Spine clinic, 2013 – Absolvované kurzy a školenia Diagnostika a terapie funkčných porúch pohybového systému, 2010, Lipová – lázně Dynamická neuromuskularni stabilizace podle Kolaře, časť A, 2012, Banská Bystrica Dynamická neuromuskularni stabilizace podle Kolaře, časť B, 2013,…

fyzioterapeut

fyzioterapeut VZDELANIE Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ZAMERANIE Fyzioterapia u ortopedických pacientov. KURZY Diagnostika a terapia kolenného kĺbu Diagnostika a terapia ramenného kĺbu Diagnostika a terapia členkového kĺbu Close Prihláste sa do nášho newslettera Buďte prví, kto vie o novinkách. Prihláste sa na odber nášho newslettera dnes.

recepčná Close Prihláste sa do nášho newslettera Buďte prví, kto vie o novinkách. Prihláste sa na odber nášho newslettera dnes.

fyzioterapeut Vzdelanie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Prax 05/08 2018 Renona Rehabilitation 09/2018- 08/2019 Adeli Medical Center Absolvované kurzy a školenia Kurz Kinesio Taping Postgraduálny kurz v rehabilitácii pacientov s kardiologickým ochorením Jóga vo fyzioterapii SM systém Terapeutické využitie LASERU a Rázových vĺn Close Prihláste sa…

fyzioterapeut

fyzioterapeut Vzdelanie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta: Ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Odbor: Fyzioterapia Zameranie: Ortopedický pacienti, rehabilitácia pooperačných a poúrazových stavov Absolvované kurzy a školenia Mulligan Concept Lower Quadrant Mulligan Concept Upper Quadrant Športfyzio konferencia Manuálna terapia bolestivých stavov Diagnostika a terapia členkového kĺbu a chodidla BLACKROLL® Master trainer Športová masáž Terapeutické využitie LASERU a…

fyzioterapeut Vzdelanie LF UK Bratislava, odbor fyzioterapia Prax 32-ročná prax v obore na pracoviskách: Dérerova nemocnica Bratislave – neurólógia, traumatológia, neurochirurgia a ďalšie RC Harmony – Nadácia Petra Dvorského, práca s detskými pacientami a diagnózami ako detská mozgová obrna, skoliózy, chybné držanie tela, plochonožie a oneskorený psychomotorický vývoj Premium Fit – práca s pacientami po…