Bc. Zdenko Bihary fyzioterapeut

gyógytornász

Vzdelanie

2019 – 2023
Slovenská Zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, bakalárske štúdium v odbore
Fyzioterapia
2010 – 2013
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, odbor diplomovaný fyzioterapeut

Kurzy

Blackroll trener,
Kinesio taping,
mobilizačne techniky,
spúšťové body,
DNS A,

Zameranie

Komplexná fyzioterapia
mobilizačné a manuálne techniky
poúrazová a pooperačná rehabilitácia
úprava svalových dysbalancii
fyzioterapia zameraná na pohybové a dychové stereotypy
masáže a bankovanie
škola chrbta
ošetrenie trigger pointov