Mgr. Jana Melichárová fyzioterapeut

gyógytornász

Vzdelanie

LF UK Bratislava, odbor fyzioterapia

Prax

32-ročná prax v obore na pracoviskách:
Dérerova nemocnica Bratislave – neurólógia, traumatológia, neurochirurgia a ďalšie
RC Harmony – Nadácia Petra Dvorského, práca s detskými pacientami a diagnózami ako detská mozgová obrna, skoliózy, chybné držanie tela, plochonožie a oneskorený psychomotorický vývoj
Premium Fit – práca s pacientami po ortopedických operáciách, športových úrazoch a športových preťaženiach
SPINE CLINIC – zameranie na riešenie bolestí chrbtice a pacientov po ortopedických a neurochirurgických operáciách

Absolvované kurzy a školenia

Špecializované štúdium odbor fyzioterapia
Kurz mobilizačných a mäkkých techník
Reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
Kurz SPIRALDYNAMIK certifikovaný v Zurichu
Inštruktor PILATES
SM systém
Koncept posturálnej terapie segmentálnej instability podľa dr. Raševa
Taping