Mgr. Zsolt Kiss fyzioterapeut

gyógytornász

Vzdelanie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Odbor: Fyzioterapia

Zameranie:

Ortopedický pacienti, rehabilitácia pooperačných a poúrazových stavov

Absolvované kurzy a školenia

Mulligan Concept Lower Quadrant
Mulligan Concept Upper Quadrant
Športfyzio konferencia
Manuálna terapia bolestivých stavov
Diagnostika a terapia členkového kĺbu a chodidla
BLACKROLL® Master trainer
Športová masáž
Terapeutické využitie LASERU a Rázových vĺn
Fyziotréning klienta so skoliózou